Vyhlásenie okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Poprade

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V POPRADE Huszova 4430/4, 058 01 Poprad  V SÚLADE S USTANOVENIAMI PODĽA § 21 PÍSM. n) ZÁKONA Č. 314/2001 Z.z. O OCHRANE PRED POŽIARMI V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV A NA ZÁKLADE § 2 ODS. 1 VYHLÁŠKY MINISTERSTVA VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 121/2002 Z. z. O POŽIARNEJ PREVENCII V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV V Y H L A S U J E ČAS ZVÝŠENÉHO … Čítať ďalej…

Výzva k občanom zo strany hasičov

S príchodom jari a slnečného počasia sa aj tento rok stretávame s vypaľovaním trávy a bylinných porastov. Práve v tomto roku z vypaľovanie trávnatých porastov vznikli požiare s veľkou škodou hradu Krásna Hôrka v okrese Rožňava, v Brezne pri požiari suchej trávy zahynula staršia žena a nakoniec boli spôsobené veľké požiare viníc v Bratislavskom kraji. Okrem značných priamych škôd vznikajú aj náklady pri … Čítať ďalej…