Jednodňový zájazd do Zoo, dinoparku a botanickej záhrady v Košiciach

I D E M E N A V Ý L E T ! OBECNÝ ÚRAD TATRANSKÁ JAVORINA usporiada pre deti aj dospelých zájazd z príležitosti MDD do ZOO, DINOPARKU a BOTANICKEJ ZÁHRADY v KOŠICIACH, navštívime aj DÓM SV. ALŽBETY dňa 25.6.2016 (sobota) Poplatok: dospelí: 10,- € deti: zdarma V poplatku je zahrnuté cestovné,vstupné a obed. … Čítať ďalej…

Výlet do Wieliczky a Inwaldu (PL) – fotografie

V sobotu 20.6.2015 obec usporiadala výlet do Poľska do soľnej bani Wieliczka a do Inwaldu, kde sa nachádza Park miniatúr so zábavným parkom.Obec usporiadala zájazd z príležitosti MDD.
Počasie prialo a užili si to všetky vekové kategórie..

Čítať ďalej…Výlet do Wieliczky a Inwaldu (PL) – fotografie