Zoznam zaregistrovaných kandidátov na predsedu a poslancov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na predsedu a poslancov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

Dňa 4. novembra 2017 sa uskutočnia voľby poslancov a predsedu Prešovského samosprávneho kraja. Viac informácií na www.po-kraj.sk a www.vucpo.sk

Čítať ďalej…Zoznam zaregistrovaných kandidátov na predsedu a poslancov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do VUC

V zmysle plnenia harmonogramu organizačno technického zabezpečenia volieb do VÚC obec Tatranská Javorina určuje pre zasielanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie  túto mailovú adresu: obecnyurad@tjavorina.eu

Poučenie o spôsobe hlasovania voliča – voľba poštou

Poučenie o spôsobe hlasovania pre voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a požiadal o voľbu poštou Na základe žiadosti o voľbu poštou Vám pre voľby do Národnej rady Slovenskej boli doručené: – hlasovacie lístky kandidujúcich politických subjektov – obálka opatrená odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta, mestskej časti) Vášho trvalého pobytu a – návratná obálka označená heslom … Čítať ďalej…

Vyhlásenie volieb

Predseda NR SR svojím rozhodnutím č. 307/2015 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Deň volieb určil na sobotu 5. marca 2016.   Právo voliť      Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je • zákonom ustanovené … Čítať ďalej…

Výsledky pre voľby starostu obce a voľby poslancov Obecného zastupiteľstva 2014

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 174 Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 133 Počet odovzdaných obálok: 133 Účasť voličov v %: 76,43 Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby: Obecného zastupiteľstva: 131 (2 neplatné lístky) Starostu: 133 (0 neplatných lístkov) Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť: 5 Počet zvolených poslancov: 5 Zvolený starosta: Alena Pitoňáková … Čítať ďalej…