Výsledky pre voľby starostu obce a voľby poslancov Obecného zastupiteľstva 2018

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 169 Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 95 Počet odovzdaných obálok: 95 Účasť voličov v %: 76,43 Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby: Obecného zastupiteľstva: 94 (1 neplatný lístok) Starostu: 92 (3 neplatné lístky) Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť: 5 Počet zvolených poslancov: 5 Zvolený starosta: Alena Pitoňáková – Nezávislý … Čítať ďalej…

Výsledky pre voľby starostu obce a voľby poslancov Obecného zastupiteľstva 2014

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 174 Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 133 Počet odovzdaných obálok: 133 Účasť voličov v %: 76,43 Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby: Obecného zastupiteľstva: 131 (2 neplatné lístky) Starostu: 133 (0 neplatných lístkov) Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť: 5 Počet zvolených poslancov: 5 Zvolený starosta: Alena Pitoňáková … Čítať ďalej…

Výsledky pre voľby starostu obce a voľby poslancov Obecného zastupiteľstva

AKTUALIZOVANÉ: 28.11.2010 O 13.37 Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 173 Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 132 Počet odovzdaných obálok: 132 Účasť voličov v %: 76,30 Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby: Obecného zastupiteľstva: 126 (6 neplatných lístkov) Starostu: 127 (5 neplatných lístkov) Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť: 5 Počet zvolených poslancov: … Čítať ďalej…