Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva

Obec Tatranská Javorina  u v e r e j ň u j e podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do mestského zastupiteľstva podľa volebných obvodov: Jozef Gallik, 57 r., lesník, nezávislý kandidát … Čítať ďalej…

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva

Miestna volebná komisia v Tatranskej Javorine podľa § 18 zákona SNR Č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskoršich predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

Čítať ďalej…Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva