Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 02.01.2015

P O Z V Á N K A V zmysle § 12 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE obecného zastupiteľstva v Tatranskej Javorine na deň 02. január 2015 o 15,30 hod. V budove obecného úradu v Tatranskej Javorine na I. poschodí PROGRAM: I. časť 1. … Čítať ďalej…