Všeobecné obchodné podmienky

1 .VŠEOBECNÉ USTANOVENIA.

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je

I. Základné údaje

Predávajúci: Martin Šturcel – mpca86, Letná 3477/13, 058 01 Poprad

IČO: 52678580

DIČ: 1081696231

Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Poprad, číslo živnostenského registra: 740-36836 od 22 septembra 2019

Nie sme platcami DPH

Kontaktné údaje:

Tel.: +421 911 049 533

E-mail: shop@tjavorina.eu

Číslo účtu:

Fio Banka: