Uznesenie Ústrednej volebnej komisie

Ústredná volebná komisia na svojom zasadnutí 13.2.2014 prijala uznesenie č. 5, ktoré uvádzame v plnom znení: Uznesenie Ústrednej volebnej komisie č. 5 „Ústredná volebná komisia a) povoľuje prítomnosť fyzických osôb pri sčítaní hlasov v okrskových volebných komisiách a v obvodných volebných komisiách pri voľbe prezidenta Slovenskej republiky, b) upozorňuje predsedov volebných komisií, že fyzické osoby, ktoré prejavili záujem o … Čítať ďalej…

Informácia pre voliča o spôsobe hlasovania

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať svoju totožnosť predložením preukazu totožnosti. Voliča, ktorý sa dostavil do volebnej miestnosti s voličským preukazom, dopíše okrsková volebná komisia do zoznamu oprávnených voličov. Voličský preukaz okrsková volebná komisia voličovi odoberie a pripojí k zoznamu oprávnených voličov. Po preukázaní totožnosti a po zázname v zozname voličov oprávnených voliť … Čítať ďalej…

Voličský preukaz /Vzor/

Voličský preukaz Oprávnený volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania voľby nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname oprávnených voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie voličského preukazu.  Voličský preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu oprávnených voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Oprávnený volič môže požiadať o vydanie … Čítať ďalej…

Kandidáti na funkciu prezidenta Slovenskej republiky

BÁRDOS Gyula, 55 r., pedagóg, Senec BEHÝL Jozef, Mgr., 57 r., občiansky aktivista, Bratislava ČARNOGURSKÝ Ján, JUDr., 70 r. advokát, Bratislava FICO Robert, doc. JUDr., CSc., 49 r., predseda vlády Slovenskej republiky, Bratislava FISCHER Viliam, prof. MUDr., CSc., FICS, 75 r. lekár – kardiochirurg, Bratislava HRUŠOVSKÝ Pavol, JUDr., 61 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, … Čítať ďalej…

Informácia o čase a mieste konania voľby prezidenta Slovenskej republiky

Informácia o čase a mieste konania voľby prezidenta Slovenskej republiky

Obec Tatranská Javorina podľa § 14 ods. 1 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že:

1. Voľba prezidenta Slovenskej republiky sa vykoná
v sobotu 15. marca 2014 od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny.

Čítať ďalej…