Výsledky pre voľby starostu obce a voľby poslancov Obecného zastupiteľstva 2014

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 174 Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 133 Počet odovzdaných obálok: 133 Účasť voličov v %: 76,43 Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby: Obecného zastupiteľstva: 131 (2 neplatné lístky) Starostu: 133 (0 neplatných lístkov) Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť: 5 Počet zvolených poslancov: 5 Zvolený starosta: Alena Pitoňáková … Čítať ďalej…

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce v Tatranskej Javorine 15. novembra 2014 Miestna volebná komisia v Tatranskej Javorine podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obci v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov: 1. Anna Galliková, 51 r., predavačka, Tatranská Javorina 17, nezávislý … Čítať ďalej…

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Tatranskej Javorine 15. novembra 2014 Miestna volebná komisia v Tatranskej Javorine podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obci v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov: Alena Bobulová, 48 r., predavačka, Tatranská Javorina 13, … Čítať ďalej…