Vymenovanie zapisovateľky miestnej/okrskovej volebnej komisie pre Voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

V zmysle zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §169,bod 6 vymenovávam zapisovateľku miestnej/okrskovej volebnej komisie v Tatranskej Javorine: Stanislava Michaľáková 059 56 Tatranská Javorina 12 telefon: +421908313558 e-mail: stankamichalakova@gmail.com  V Tatranskej Javorine 12.08.2022                                                                                                     Alena Pitoňáková                                                                                                        starostka obce

Volebná miestnosť pre voľby 2022

Starostka obce Tatranská Javorina v súlade s § 8 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov vytváram pre voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov konaných dňa 29.10.2022 jeden volebný okrsok pre obec Tatranská Javorina a určujem volebnú miestnosť č.1: Obecný úrad, hala, 1. poschodie. … Čítať ďalej…

Vymenovanie zapisovateľky miestnej/okrskovej volebnej komisie pre Voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

V zmysle zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §169,bod 6 vymenovávam zapisovateľku miestnej/okrskovej volebnej komisie v Tatranskej Javorine: Monika Michaľáková 059 56 Tatranská Javorina 53 telefon: 0524499104, 0907502460 e-mail: obecnyurad@tjavorina.eu   V Tatranskej Javorine 19.07.2022                                                                                                     Alena Pitoňáková                                                                                                        starostka obce