Výsledky volieb do NR SR 2020

Účasť vo voľbách je 65,80%. Zapísaných voličov v zoznamoch bolo presne 4 432 419 a volieb sa zúčastnilo presne 2 916 840. Počet platných odovzdaných hlasov 2 881 511, takže 35 329 bolo neplatných.

Ako sa hlasovalo v Tatranskej Javorine?

Čítať ďalej…

Výsledky volieb do NR SR 2016

Účasť vo voľbách je 59,82%. Zapísaných voličov v zoznamoch bolo presne 4 425 760 a volieb sa zúčastnilo presne 2 648 184. Počet platných odovzdaných hlasov 2 607 750, takže 40 434 bolo neplatných.

Ako sa hlasovalo v Tatranskej Javorine?

Čítať ďalej…

Poučenie o spôsobe hlasovania voliča – voľba poštou

Poučenie o spôsobe hlasovania pre voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a požiadal o voľbu poštou Na základe žiadosti o voľbu poštou Vám pre voľby do Národnej rady Slovenskej boli doručené: – hlasovacie lístky kandidujúcich politických subjektov – obálka opatrená odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta, mestskej časti) Vášho trvalého pobytu a – návratná obálka označená heslom … Čítať ďalej…

Vyhlásenie volieb

Predseda NR SR svojím rozhodnutím č. 307/2015 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Deň volieb určil na sobotu 5. marca 2016.   Právo voliť      Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je • zákonom ustanovené … Čítať ďalej…