Zápis oprávneného voliča do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov – informácia

Oprávneným voličom je Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľke špeciálnejokrskovej volebnej komisie v Poprade Ing. Mgr. Štefánii Zahoranskej (ďalej len„,zapisovateľka špeciálnej komisie). Žiadosť podáva sám alebo prostredníctvom inej osoby, ato výlučne telefonicky, na t. č. 0915 693 842 v úradných hodinách Okresného úraduPoprad (Pondelok, Utorok, Štvrtok 08:00 – 15:00, Streda: 08:00 – … Čítať ďalej…

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti, zapisovateľ okrskovej volebnej komisie

V obci Tatranská Javorina  vzhľadom na počet obyvateľov je pre referendum, ktoré sa bude konať  dňa 21.01.2023 utvorený : – jeden volebný okrsok – volebná miestnosť: spoločenská miestnosť– I.poschodie, Obecný úrad, Tatranská Javorina 33                                                                            číslo telefonu: 0524499104 Tatranská Javorina 10.11.2022                                                                 Alena Pitoňáková                                                                                                                       starostka obce

Rozhodnutie prezidentky Slovenskej republiky zo 4. novembra 2022 o vyhlásení referenda

Podľa čl. 95 ods. 1 a čl. 102 ods. 1 písm. n) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 20 a § 202zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe petície občanov prijatej 24. augusta2022vyhlasujem referendum, v ktorom voliči rozhodnú o otázke:„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republikyje možné uskutočniť … Čítať ďalej…

Výsledky pre voľby starostu obce a voľby poslancov Obecného zastupiteľstva 2022

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 151Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 97Počet odovzdaných obálok: 97Účasť voličov v %: 64,23 Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby: Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť: 5 Počet zvolených poslancov: 5Zvolený starosta: Miroslav Michaľák Bc., – Kresťanskodemokratické hnutie – 65 hlasov (68,42%) Ostatný kandidáti v poradí: Petronela Nemešányová … Čítať ďalej…

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva – 2022

Obec Tatranská Javorina  u v e r e j ň u j e podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do mestského zastupiteľstva podľa volebných obvodov: Volebný obvod č. 1 poradové číslo, meno, … Čítať ďalej…

Vymenovanie zapisovateľky miestnej/okrskovej volebnej komisie pre Voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

V zmysle zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §169,bod 6 vymenovávam zapisovateľku miestnej/okrskovej volebnej komisie v Tatranskej Javorine: Stanislava Michaľáková 059 56 Tatranská Javorina 12 telefon: +421908313558 e-mail: stankamichalakova@gmail.com  V Tatranskej Javorine 12.08.2022                                                                                                     Alena Pitoňáková                                                                                                        starostka obce