Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva – 2022

Obec Tatranská Javorina  u v e r e j ň u j e podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do mestského zastupiteľstva podľa volebných obvodov: Volebný obvod č. 1 poradové číslo, meno, … Čítať ďalej…

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce – 2022

Obec Tatranská Javorina u v e r e j ň u j e podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľbu starostu obce Tatranská Javorina: Marta Klocháňová, 59 r., opatrovateľka, nezávislý kandidát Miroslav … Čítať ďalej…

Vymenovanie zapisovateľky miestnej/okrskovej volebnej komisie pre Voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

V zmysle zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §169,bod 6 vymenovávam zapisovateľku miestnej/okrskovej volebnej komisie v Tatranskej Javorine: Stanislava Michaľáková 059 56 Tatranská Javorina 12 telefon: +421908313558 e-mail: stankamichalakova@gmail.com  V Tatranskej Javorine 12.08.2022                                                                                                     Alena Pitoňáková                                                                                                        starostka obce

Volebná miestnosť pre voľby 2022

Starostka obce Tatranská Javorina v súlade s § 8 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov vytváram pre voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov konaných dňa 29.10.2022 jeden volebný okrsok pre obec Tatranská Javorina a určujem volebnú miestnosť č.1: Obecný úrad, hala, 1. poschodie. … Čítať ďalej…

Vymenovanie zapisovateľky miestnej/okrskovej volebnej komisie pre Voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

V zmysle zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §169,bod 6 vymenovávam zapisovateľku miestnej/okrskovej volebnej komisie v Tatranskej Javorine: Monika Michaľáková 059 56 Tatranská Javorina 53 telefon: 0524499104, 0907502460 e-mail: obecnyurad@tjavorina.eu   V Tatranskej Javorine 19.07.2022                                                                                                     Alena Pitoňáková                                                                                                        starostka obce

Oznámenie o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do samosprávy obcí 29.októbra 2022

Obecné zastupiteľstvo v Tatranskej Javorine v zmysle zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 166, uznesením č. 151/2022 zo dňa 20.06.2022 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Tatranskej Javorine bude mať 5 poslancov, ktorí budú volení v jednom volebnom obvode. V Tatranskej … Čítať ďalej…