Potvrdenie pre cezhraničných pracovníkov o výkone zamestnania

Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil tlačivo – potvrdenie o výkone zamestnania pre cezhraničných pracovníkov, ide o potvrdenie pre osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a ich miesto výkonu práce je v susednom štáte. Taktiež pre tie osoby, ktoré nie sú občanmi SR a majú trvalý alebo prechodný pobyt v susednom štáte v … Čítať ďalej…

Oznámenie o vykonávani geodetických činnosti

Dovoľujeme si Vás informovať, že v mesiacoch október až november 2020 bude v katastrálnom území obce Tatranská Javorina vykonávať Geodetický a kartografický ústav Bratislava geodetické činnosti na geodetických bodoch a bodoch štátnej hranice, ktoré sa nachádzajú aj na súkromných pozemkoch a stavbách. Prosíme Vás preto o súčinnosť pri výkone geodetických prác.Kontakt na realizátora prác: e-mail: … Čítať ďalej…