Hostname: IPcamServ
Operačný systém: debian 10.10
Zariadenie: Raspberry Pi 3 Model B
Uname: Linux IPcamServ 5.10.60-v7+ #1449 SMP Wed Aug 25 15:00:01 BST 2021 armv7l
Dostupné aktualizácie: Žiadne aktualizácie
Stav: Online
Zapnuté od: 2021-09-17 08:26:59
Uptime: Zapnuté už 1 week, 1 day, 9 hodín, 33 minút