Slobodný prístup k informáciám

Sprístupnenie informácií Na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má každá právnická osoba alebo fyzická osoba (občan Slovenskej republiky, cudzinec, osoby bez štátnej príslušnosti) právo na prístup k informáciám, ktoré má obec k dispozícii a ktoré je povinné sprístupňovať a zverejňovať. … Čítať ďalej…

Transparentná obec

Časť transparentná obec je priestorom pre občanov ako i širokú verejnosť. Umožňuje nahliadať a kontrolovať faktúry, zmluvy či objednávky. Informuje o strategických dokumentoch obce a jej legislatíve. Portál Digitálne mesto slúži na poskytovanie online služieb pre občanov a samosprávy.Ide o služby podporujúce zákonnú povinnosť zverejňovať zmluvy, objednávky, faktúry a iné informácie na internete, alebo povinnosť samospráv … Čítať ďalej…