Starosta Bc. Miroslav Michaľák

Starosta obce Miroslav Michaľák je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Do funkcie starostu bol zvolený 29 októbra 2022 na volebné obdobie 2022 – 2026. Svoj slávnostný sľub zložil na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 28.11.2022. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon. Starosta … Čítať ďalej…