Kolektívna zmluva na rok 2021 – 2022

Kolektivna_zmluva_ilustr_obrazok

Kompletné znenie si môžete prevziať vo formáte PDF. Na prehliadanie súborov vo formáte .pdf potrebujete program Sumatra PDF alebo Adobe Acrobat Reader, ktoré sú voľne dostupné na internete.