Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011

Obecné zastupiteľstvo v Tatranskej Javorine na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zák. č. 582/2004 Z. z. A Zák. č. 517/2005 o miestnych daniach a  miestnom poplatku za komunálne odpady a  drobné stavebné odpady vydáva pre územie obce Tatranská Javorina. Toto všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2011.

Čítať ďalej…

Komisie

Komisia pre ochranu verejného záujmu: Predseda: Anton Tomlan Členovia: Jozef Gallik, Slávka Gnebusová, Miroslav Michaľak, Blažena Sedláková   Komisia na riešenie priestupkov a sťažnosti: Predseda: Blažena Sedláková Členovia: Jozef Gallik, Slávka Gnebusová, Miroslav Michaľak, Anton Tomlan

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

P O Z V Á N K A Obec Tatranská Javorina Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva na piatok 11. marca 2011 o 15,00 hod. v budove obecného úradu na I. poschodí Kompletné znenie si môžete prevziať vo formáte PDF. Na prehliadanie súborov vo formáte .pdf potrebujete program Foxit Reader alebo Adobe Acrobat Reader, ktoré … Čítať ďalej…