Pozvánka na zasadnutie OcZ 07.12.2021

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - ilustračný obrázok

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Tatranská Javorina

ktoré sa uskutoční dňa 07.12.2021 (utorok) o 16:00 hod.
v budove obecného úradu na I. poschodí.

Čítať ďalej…