Pozvánka na zasadnutie OcZ 18.01.2023

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - ilustračný obrázok

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Tatranská Javorina

ktoré sa uskutoční dňa 18.01.2023 (streda) o 16:00 hod.
v budove obecného úradu na I. poschodí.

Čítať ďalej…

Poslanci obecného zastupiteľstva

Martin Krigovský, Kresťanskodemokratické hnutieJozef Gallik Starostovia a nezávislí kandidátiSlávka Gnebusová Kresťanskodemokratické hnutieJuraj Makový Starostovia a nezávislí kandidátiĽubosláva Budzáková, Starostovia a nezávislí kandidáti Poslanec oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípade neprítomností starostky obce, prípadne jej zástupcu: Jozef Gallik

Pozvánka na zasadnutie OcZ 20.09.2022

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - ilustračný obrázok

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Tatranská Javorina

ktoré sa uskutoční dňa 20.09.2022 (utorok) o 16:00 hod.
v budove obecného úradu na I. poschodí.

Čítať ďalej…