Komisie

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov: Predseda: Martin Krigovský Členovia: Martin Krigovský, Jozef Gallik, Slávka Gnebusová, Juraj Makový, Ľubosláva Budzáková Komisia na ochranu verejného poriadku a na vybavenie sťažnosti proti samosprávnej činnosti orgánov obce: Predseda: Mgr. Ľuboslava Budzáková Členovia: Martin Krigovský, Jozef Gallik, Slávka Gnebusová, Juraj Makový, Ľubosláva Budzáková

Komisie

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov: Predseda: Martin Krigovský Členovia: Jozef Gallik, Slávka Gnebusová, Bc. Miroslav Michaľák, Bc. Andrej Prichocký Komisia na ochranu verejného poriadku a na vybavenie sťažnosti proti samosprávnej činnosti orgánov obce: Predseda: Bc. Andrej Prichocký Členovia: Jozef Gallik, Slávka Gnebusová, Martin Krigovský, Bc. Miroslav Michaľák

Komisie

Komisia pre ochranu verejného záujmu: Predseda: Anton Tomlan Členovia: Jozef Gallik, Slávka Gnebusová, Miroslav Michaľak, Blažena Sedláková   Komisia na riešenie priestupkov a sťažnosti: Predseda: Blažena Sedláková Členovia: Jozef Gallik, Slávka Gnebusová, Miroslav Michaľak, Anton Tomlan