Pozvánka na zasadnutie OcZ 18.01.2023

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - ilustračný obrázok

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Tatranská Javorina

ktoré sa uskutoční dňa 18.01.2023 (streda) o 16:00 hod.
v budove obecného úradu na I. poschodí.

Čítať ďalej…

Poslanci obecného zastupiteľstva

Martin Krigovský, Kresťanskodemokratické hnutieJozef Gallik Starostovia a nezávislí kandidátiSlávka Gnebusová Kresťanskodemokratické hnutieJuraj Makový Starostovia a nezávislí kandidátiĽubosláva Budzáková, Starostovia a nezávislí kandidáti Poslanec oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípade neprítomností starostky obce, prípadne jej zástupcu: Jozef Gallik

Komisie

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov: Predseda: Martin Krigovský Členovia: Martin Krigovský, Jozef Gallik, Slávka Gnebusová, Juraj Makový, Ľubosláva Budzáková Komisia na ochranu verejného poriadku a na vybavenie sťažnosti proti samosprávnej činnosti orgánov obce: Predseda: Mgr. Ľuboslava Budzáková Členovia: Martin Krigovský, Jozef Gallik, Slávka Gnebusová, Juraj Makový, Ľubosláva Budzáková

Starosta Bc. Miroslav Michaľák

Starosta obce Miroslav Michaľák je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Do funkcie starostu bol zvolený 29 októbra 2022 na volebné obdobie 2022 – 2026. Svoj slávnostný sľub zložil na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 28.11.2022. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon. Starosta … Čítať ďalej…