Prehlásenie o prístupnosti

Webové sídlo obce Tatranská Javorina je tvorené so snahou o dosiahnutie maximálnej prístupnosti svojho obsahu a funkčnosti. Pri vytváraní obsahu webové sídla sa zohľadňujú všetky povinné štandardy prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy v súlade s Výnosom Ministerstva financií č. 55/2014 Z. z.

Texty

Všetky zverejnené texty sú definované v relatívnych jednotkách (em) a je možné upraviť ich veľkosť pomocou štandardných nástrojov internetového prehliadača (cez stlačenú klávesu CTRL + koliesko myši).

Štruktúrovaný obsah

Webové sídlo je prístupné aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, s miernym obmedzením po vypnutí kaskádových štýlov (CSS), aj pri Java a JavaScript sekvencií.

Textové odkazy

Všetky textové odkazy sú jednoznačne odlíšené od okolitého textu inou farbou a podčiarknutím.

Otváranie odkazov do nového okna

Odkazy sa neotvárajú do nového okna. Do nového okna sa otvárajú súbory, ktoré sú určené na stiahnutie.

Odkazy na súbory mimo web stránok

Používatelia sú vždy upozornení pri odkazoch na netextový dokument (pdf, rtf a pod.) informáciou v zátvorke za odkazom (napr. “pdf, 145 kB”).

Formát súborov

Mnoho súborov na tomto sídle je publikovaných vo formáte .pdf z opodstatnených dôvodov, najmä preto, že obsahujú typografické prvky i formátovanie, ktoré webový formát nepodporuje, alebo sú príliš veľké a výhodnejšie je ich stiahnutie používateľom na vlastný počítač. Pre zobrazenie týchto dokumentov je potrebné mať nainštalovaný prehliadač Adobe Reader alebo iný kompatibilný prehliadač PDF súborov. Ďalšie súbory (hlavne ak je vyžadovaná publikácia editovateľného dokumentu) sú vo formáte .odt prípadne .docx. ktoré je možné zobraziť a editovať vo väčšine bežne používaných textových editoroch.

Tlač

Všetky texty a články je možné vytlačiť vo verzii optimalizovanej pre tlač.  Tlačiť je možné bez akýchkoľvek obmedzení štandardnými prostriedkami internetového prehliadača (napr. cez menu Súbor – Tlač).

Redakčný systém

Webové sídlo je spracované v redakčnom systéme OpenSource CMS WordPress.

WordPress je voľne šíriteľný software založený na GNU/GPL licencii (General Public License).

Kontakt na správcu stránok

Správcom obsahu stránky je Obecný úrad Tatranská Javorina.

Ak na týchto stránkach narazíte na chyby alebo čokoľvek, čo odporuje pravidlám prístupnosti, informujte nás prosím na adrese admin@tjavorina.eu, nedostatky sa pokúsime čo najskôr odstrániť.

Výnimky prístupnosti

Klávesové skratky. Na webovom sídle stánky nie sú použité žiadne klávesové skratky pre navigáciu.