Hokejový turnaj – výsledky

Mužstvá, ktoré sa zúčastnili hokejového turnaja: Javorina Grizzly Lysá Poľana Ždiar Capitals Ždiar Strachan Team Tatranská Kotlina Bušovce Boj o 3. miesto Lysá Poľana – Ždiar Capitals 6 : 2 Finále: Tatranská Kotlina – Javorina Grizzly 5 : 1 Najlepší strelci: Martiček David – 13 gólov Michaľák Jaroslav ml. – 9 gólov Michaľák Matúš – … Čítať ďalej…

Hokejový turnaj

Obec Tatranská Javorina vás pozýva na 1. ročník hokejového turnaja, ktorý sa bude konať v nedeľu 30. januára 2011 na Lysej Poľane. Prezentácia mužstiev bude od 10:30. Prvé buly sa bude vhadzovať o 11:00! Kompletné znenie si môžete prevziať vo formáte PDF. Na prehliadanie súborov vo formáte .pdf potrebujete program Foxit Reader alebo Adobe Acrobat … Čítať ďalej…

Zákon 546/2010

Od 1.1.2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Zb., ktorý prikazuje samosprávam podľa §5a tohto zákona zverejňovať zmluvy, objednávky a faktúry na svojom webovom sídle.

Čítať ďalej…

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2010

Obecné zastupiteľstvo v Tatranskej Javorine na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zák. č. 582/2004 Z. z. A Zák. č. 517/2005 o miestnych daniach a  miestnom poplatku za komunálne odpady a  drobné stavebné odpady vydáva pre územie obce Tatranská Javorina. Toto všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2010.

Čítať ďalej…

Výsledky pre voľby starostu obce a voľby poslancov Obecného zastupiteľstva

AKTUALIZOVANÉ: 28.11.2010 O 13.37 Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 173 Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 132 Počet odovzdaných obálok: 132 Účasť voličov v %: 76,30 Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby: Obecného zastupiteľstva: 126 (6 neplatných lístkov) Starostu: 127 (5 neplatných lístkov) Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť: 5 Počet zvolených poslancov: … Čítať ďalej…

Tatranská Javorina – sedlo Sedielko

Turistické výlety v severnej časti Tatier sa líšia od klasických túr na juhu pohoria. Do málo navštevovaných severných dolín vchádzajú turisti,ktorí v nich hľadajú majestátne ticho a pokoj. Na druhej strane sa im vyhýbajú turisti, ktorí neobľubujú zdĺhavé výstupy do vysokohorského prostredia.

Čítať ďalej…