Timelapse Belianske Tatry

Názov timelapse znamená v preklade “časozberné snímanie”, ktoré bolo vo videách nižšie robené fotoaparátom. Tento systém umožňuje robiť automatické fotky s vopred zadanými časovými prestávkami medzi nimi. Výsledky sú väčšinou animácie získané rýchlym premietaním týchto fotiek. Poslednou fázou tvorenia videa je spracovanie fotiek v špeciálnom programe v počítači.

Čítať ďalej…

Bielovodská dolina

Najdlhšou ľadovcovou dolinou je Bielovodská dolina , ktorej dĺžka je 10 km. Dolina bola tvarovaná najväčším tatranským ľadovcom s dĺžkou 13 km, hrúbkou 280 m a šírkou 1,5 km. Ako jediná z pomedzi tatranských dolín svojím vzhľadom, rozsiahlými lúčnymi poliami a mohutným skalným amfiteátrom v závere doliny nadobúda alpský charakter.

Čítať ďalej…

Komisie

Komisia pre ochranu verejného záujmu: Predseda: Anton Tomlan Členovia: Jozef Gallik, Slávka Gnebusová, Miroslav Michaľak, Blažena Sedláková   Komisia na riešenie priestupkov a sťažnosti: Predseda: Blažena Sedláková Členovia: Jozef Gallik, Slávka Gnebusová, Miroslav Michaľak, Anton Tomlan