Dotazník zameraný na zistenie požiadaviek cestujúcich na kvalitu služieb

Logo PSK

Dotazník zameraný na zistenie požiadaviek cestujúcich na kvalitu služieb a na organizáciu verejnej osobnej dopravy (ďalej len VOD) v Prešovskom kraji. Dotazníky budú spracované a vyhodnotené v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline v rámci spracovania Plánu dopravnej obslužnosti Prešovského kraja. Získané výsledky a závery budú taktiež významným podkladom pre skvalitnenie poskytovaných služieb v rámci kraja. Termín možnosti vyplnenia je … Čítať ďalej…

Verejná vyhláška – VSD

Projektová dokumentácia k stavbe uvedenej v Oznámení verejnou vyhláškou je k nahliadnutiu na obecnom úrade v Tatranskej Javorine počas úradných hodín.