Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva – 2022

Obec Tatranská Javorina  u v e r e j ň u j e podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do mestského zastupiteľstva podľa volebných obvodov: Volebný obvod č. 1 poradové číslo, meno, … Čítať ďalej…

Pozvánka na zasadnutie OcZ 20.09.2022

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - ilustračný obrázok

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Tatranská Javorina

ktoré sa uskutoční dňa 20.09.2022 (utorok) o 16:00 hod.
v budove obecného úradu na I. poschodí.

Čítať ďalej…

Vymenovanie zapisovateľky miestnej/okrskovej volebnej komisie pre Voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

V zmysle zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §169,bod 6 vymenovávam zapisovateľku miestnej/okrskovej volebnej komisie v Tatranskej Javorine: Stanislava Michaľáková 059 56 Tatranská Javorina 12 telefon: +421908313558 e-mail: stankamichalakova@gmail.com  V Tatranskej Javorine 12.08.2022                                                                                                     Alena Pitoňáková                                                                                                        starostka obce

Volebná miestnosť pre voľby 2022

Starostka obce Tatranská Javorina v súlade s § 8 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov vytváram pre voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov konaných dňa 29.10.2022 jeden volebný okrsok pre obec Tatranská Javorina a určujem volebnú miestnosť č.1: Obecný úrad, hala, 1. poschodie. … Čítať ďalej…