Facebook Instant Articles už aj pre tjavorina.eu

Face­book pred­sta­vil Ins­tant Artic­les ešte v máji 2015, ako akúsi jednoduchšiu verziu člán­kov, ktorá sa po otvo­rení načíta tak­mer okam­žite. Keďže sa otvá­rajú priamo v apli­ká­cií Face­bo­oku, člo­vek nemusí neus­tále pre­pí­nať medzi apli­ká­ciami, aby vedel, čo je vo svete nové.

Čítať ďalej…

VSE: Upozornenie na nečestných predajcov elektriny

Nekalé praktiky na trhu s elektrinou poškodzujú dobré meno aj našej spoločnosti. Najviac na to ale doplácajú práve zákazníci, ktorí boli neúplnými alebo nepravdivými informáciami uvedení do omylu. VSE je dodávateľ, na ktorého sa môžu zákazníci spoľahnúť, preto sme pripravení pomôcť aj v prípadoch, ak sa cítia byť oklamaní nekalými praktikami podomových predajcov.

Anna Bál – pozvánka

Obec Tatranská Javorina pozýva všetkých ctiteľov mena Anna na ANNA BÁL v sobotu 23.7.2016 v sále obecného úradu o 17:00 hod. Pre zábavu hrá hudobná skupina M A G U R A Nebude chýbať tombola so zaujímavými cenami. Vstup voľný.

Súťaž o najkrajšiu snehovú sochu

Milí obyvatelia Tatranskej Javoriny. Využime naše snehové podmienky a zapojme sa všetci do súťaže! Obecný úrad v Tatranskej Javorine vyzýva všetkých obyvateľov Tatranskej Javoriny, aby sa zapojili do súťaže o najkrajšiu snehovú sochu. Zapojiť sa môžu deti, dospelí, rodiny, jednotlivci, alebo  skupinky. Termín na postavenie sochy je do soboty 28.2.2015, kedy určená komisia sochy ohodnotí. Socha môže byť … Čítať ďalej…