700. výročie prvej písomnej zmienky obce Tatranská Javorina – fotografie

Z príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci sa dňa 23. augusta 2020 slúžilav kostole sv. Anny slávnostná sv. omša spojená s posvätením symbolov našej obce. Omšu celebrovalMons. Ján Kuboš, pomocný spišský biskup za prítomností kňazov – terajšieho a bývalých správcovnašej farnosti. Modlitba za našu obec. Velebíme Ťa, Bože, že nás ľudí robíš … Čítať ďalej…

Dotazník zameraný na zistenie požiadaviek cestujúcich na kvalitu služieb

Logo PSK

Dotazník zameraný na zistenie požiadaviek cestujúcich na kvalitu služieb a na organizáciu verejnej osobnej dopravy (ďalej len VOD) v Prešovskom kraji. Dotazníky budú spracované a vyhodnotené v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline v rámci spracovania Plánu dopravnej obslužnosti Prešovského kraja. Získané výsledky a závery budú taktiež významným podkladom pre skvalitnenie poskytovaných služieb v rámci kraja. Termín možnosti vyplnenia je … Čítať ďalej…

Oznam – zber elektroodpadu

Obec Tatranská Javorina oznamuje občanom Tatranskej Javoriny, že v stredu dňa 13.05.2020sa uskutoční v ranných hodinách zber elektroodpadu z domácnosti, železného odpadua tiež nebezpečného odpadu.(chladničky, pračky,kalkulačky, rádiá, televízory, počítače, telefóny, videokamery, hodiny, hriankovače, batérie, žehličky, staré plechovky s farbami a pod.) Prosíme občanov, aby odpad vyložili dňa 13.05.2020 pred svoj dom tak, ako na odvoz … Čítať ďalej…

Otvorenie bohoslužieb

Kostol. sv. Anny_foto_Marcel_Tobis

Rímskokatolícka cirkev farnosť Ždiar Vám oznamuje, že verejné bohoslužby sa v kostole sv. Anny, z technických príčin, začnú konať v nedeľu 10.5.2020 o 11:00 za prísnych hygienických opatrení zverejnených úradom verejného zdravotníctva. Prosíme veriacich, ktorí navštevovali bohoslužby v Tatranskej Javorine, aby tam v tomto čase na bohoslužby nešli a nechali miesto pre obyvateľov Tatranskej Javoriny. Upozorňujeme, že vstup … Čítať ďalej…

Prevádzka autobusových spojov v prázdninovom režime

Logo PSK

Od 1. mája na území Prešovského samosprávneho kraja budú dopravcovia SAD Prešov, SAD Humenné, SAD Poprad, BUS Karpaty premávať podľa cestovných poriadkov platných pre školské prázdniny. Autobusy budú jazdiť ako počas školských prázdnin. Ponuka spojov sa zvýši oproti aktuálnemu stavu. Prázdninové cestovné poriadky sú vytvorené na základe reálnych potrieb občanov.