700. výročie prvej písomnej zmienky obce Tatranská Javorina – fotografie

Z príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci sa dňa 23. augusta 2020 slúžilav kostole sv. Anny slávnostná sv. omša spojená s posvätením symbolov našej obce. Omšu celebrovalMons. Ján Kuboš, pomocný spišský biskup za prítomností kňazov – terajšieho a bývalých správcovnašej farnosti. Modlitba za našu obec. Velebíme Ťa, Bože, že nás ľudí robíš … Čítať ďalej…

Dotazník zameraný na zistenie požiadaviek cestujúcich na kvalitu služieb

Logo PSK

Dotazník zameraný na zistenie požiadaviek cestujúcich na kvalitu služieb a na organizáciu verejnej osobnej dopravy (ďalej len VOD) v Prešovskom kraji. Dotazníky budú spracované a vyhodnotené v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline v rámci spracovania Plánu dopravnej obslužnosti Prešovského kraja. Získané výsledky a závery budú taktiež významným podkladom pre skvalitnenie poskytovaných služieb v rámci kraja. Termín možnosti vyplnenia je … Čítať ďalej…

Oznam – zber elektroodpadu

Obec Tatranská Javorina oznamuje občanom Tatranskej Javoriny, že v stredu dňa 13.05.2020sa uskutoční v ranných hodinách zber elektroodpadu z domácnosti, železného odpadua tiež nebezpečného odpadu.(chladničky, pračky,kalkulačky, rádiá, televízory, počítače, telefóny, videokamery, hodiny, hriankovače, batérie, žehličky, staré plechovky s farbami a pod.) Prosíme občanov, aby odpad vyložili dňa 13.05.2020 pred svoj dom tak, ako na odvoz … Čítať ďalej…

Otvorenie bohoslužieb

Kostol. sv. Anny_foto_Marcel_Tobis

Rímskokatolícka cirkev farnosť Ždiar Vám oznamuje, že verejné bohoslužby sa v kostole sv. Anny, z technických príčin, začnú konať v nedeľu 10.5.2020 o 11:00 za prísnych hygienických opatrení zverejnených úradom verejného zdravotníctva. Prosíme veriacich, ktorí navštevovali bohoslužby v Tatranskej Javorine, aby tam v tomto čase na bohoslužby nešli a nechali miesto pre obyvateľov Tatranskej Javoriny. Upozorňujeme, že vstup … Čítať ďalej…