Prevádzka autobusových spojov v prázdninovom režime

Logo PSK

Od 1. mája na území Prešovského samosprávneho kraja budú dopravcovia SAD Prešov, SAD Humenné, SAD Poprad, BUS Karpaty premávať podľa cestovných poriadkov platných pre školské prázdniny. Autobusy budú jazdiť ako počas školských prázdnin. Ponuka spojov sa zvýši oproti aktuálnemu stavu. Prázdninové cestovné poriadky sú vytvorené na základe reálnych potrieb občanov.

Dotazník zameraný na zistenie dôležitosti a spokojnosti vybraných kritérií kvality v prímestskej autobusovej doprave na území Prešovského samosprávneho kraja

Logo PSK

Pre Prešovský samosprávny kraj je dôležité poznať názor občanov. Pomocou tohto dotazníka bude môcť spoznať požiadavky a spokojnosť cestujúcich na území PSK. Výsledky dotazníka budú slúžiť ako jeden z podkladov k vytvoreniu nových štandardov kvality v prímestskej autobusovej doprave. Odkaz pre dotazník: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJsaLim9o4OvRFyhGHOLBLxrRN4Yb2-6sQUkXY0G-JEslXCA/viewform?usp=sf_link

Usmernenie k registrácii chovu ošípaných

Počet príloh: 4   Predaj 1 ks OŠ – Príloha č2[4289].pdf 62.5kB   Registrácia chovu 1 ks OŠ – Príloha č1[4290].pdf 97.6kB   pokyny pre chovatela CEHZ[4292].odt 372.9kB   usmernenie k regsitrácii farmy s ošípanými – final[4288].doc 30kB  

Harmonogram vývozu KO a triedeného zberu

MESIAC TKO TRIEDENÝ ZBER-VRECIA JANUÁR 2019 23.01.2019 streda 02.01.2019 streda 30.01.2019 streda FEBRUÁR 2019 20.02.2019 streda 27.02.2019 streda MAREC 2019 20.03.2019 streda 27.03.2019 streda APRÍL 2019 17.04.2019 streda 24.04.2019 streda MÁJ 2019 15.05.2019 streda 22.05.2019 streda JÚN 2019 12.06.2019 streda 19.06.2019 streda JÚL 2019 10.07.2019 streda 17.07.2019 streda AUGUST 2019 07.08.2019 streda 14.08.2019 streda SEPTEMBER … Čítať ďalej…

Oznam o povinnosti registrácie chovu ošípaných

Oznam o povinnosti registrácie chovu ošípaných, ktoré obyvatelia držia pre vlastnú spotrebu, čo i len jeden kus. Počet príloh: 4 Tlačivo k registrácii chovu – vo formáte PDF 116.1kB Tlačivo k registrácii chovu – vo formáte DOCX 25.0kB Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1669 – vo formáte PDF 372.9kB Žiadosť o registráciu chovu – vo formáte … Čítať ďalej…

Štatút obce Tatranská Javorina

Preambula Obecné zastupiteľstvo obce Tatranská Javorina, na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, schvaľuje tento ŠTATÚT OBCE TATRANSKÁ JAVORINA PRVÁ HLAVA ÚVODNÉ USTANOVENIE Čl. 1 Štatút obce Tatranská Javorina upravuje postavenie a pôsobnosť obce Tatranská Javorina (ďalej len „obec“), orgány obce a ich pôsobnosť, symboly obce a ocenenia obce. DRUHÁ … Čítať ďalej…

Prerušenie telekomunikačnej prevádzky

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s., si dovoľuje informovať verejnosť o plánovanom prerušení telekomunikačnej prevádzky vo verejnej telefónnej sieti, ktoré sa bude konať: V dňoch 10.12.2014 od 08,00 hod – do 20,00 hod Príčinou prerušenia prevádzky sú práce na optickom vedení a výstavba OK. Kvôli technickým prácam budú vo Vašom meste/obci nedostupné niektoré telefónne a internetové služby, … Čítať ďalej…

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky

Voľbu prezidenta Slovenskej republiky upravuje zákon č. 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Citovaný zákon v § 1 ods. 3 ustanovuje, že voľba sa koná na území Slovenskej republiky. Iný spôsob hlasovania (voľba poštou, hlasovanie na zastupiteľských … Čítať ďalej…