Oznam – Zmenené úradné hodiny

Počas trvania núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID 19 obec Tatranská Javorina upravuje stránkové dni a úradné hodiny s platnosťou od 10.03.2021 do odvolania v tomto režime: Prosíme občanov o vybavovanie len najnutnejších záležitosti.Pripadne telefonicky na telefónnom čísle: 052 99 104, 0907994144,elektronický cez emailovú adresu obce: obecnyurad@tjavorina.eu, starosta@tjavorina.eu

Oznam – Obecný úrad zatvorený

Kompletné znenie si môžete prevziať vo formáte PDF. Na prehliadanie súborov vo formáte .pdf potrebujete program Sumatra PDF alebo Adobe Acrobat Reader, ktoré sú voľne dostupné na internete.

Poslanci obecného zastupiteľstva

Miroslav Michaľák, Bc. nezávislý kandidát Martin Krigovský Kresťanskodemokratické hnutie Jozef Gallik nezávislý kandidát Slávka Gnebusová Kresťanskodemokratické hnutie Andrej Prichocký, Bc. Kresťanskodemokratické hnutie Poslanec oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípade neprítomností starostky obce, prípadne jej zástupcu: Jozef Gallik

Poslanci obecného zastupiteľstva

Anton Tomlan, Bc. – Nezávislý kandidát Blažena Sedláková, Ing., Mgr. – Nezávislý kandidát Jozef Gallik – SMER-SD Miroslav Michaľák – Nezávislý kandidát Slávka Gnebusová – KDH