Informácia pre voliča o spôsobe hlasovania

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať svoju totožnosť predložením preukazu totožnosti. Voliča, ktorý sa dostavil do volebnej miestnosti s voličským preukazom, dopíše okrsková volebná komisia do zoznamu oprávnených voličov. Voličský preukaz okrsková volebná komisia voličovi odoberie a pripojí k zoznamu oprávnených voličov. Po preukázaní totožnosti a po zázname v zozname voličov oprávnených voliť … Čítať ďalej…

Voličský preukaz /Vzor/

Voličský preukaz Oprávnený volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania voľby nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname oprávnených voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie voličského preukazu.  Voličský preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu oprávnených voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Oprávnený volič môže požiadať o vydanie … Čítať ďalej…

Kandidáti na funkciu prezidenta Slovenskej republiky

BÁRDOS Gyula, 55 r., pedagóg, Senec BEHÝL Jozef, Mgr., 57 r., občiansky aktivista, Bratislava ČARNOGURSKÝ Ján, JUDr., 70 r. advokát, Bratislava FICO Robert, doc. JUDr., CSc., 49 r., predseda vlády Slovenskej republiky, Bratislava FISCHER Viliam, prof. MUDr., CSc., FICS, 75 r. lekár – kardiochirurg, Bratislava HRUŠOVSKÝ Pavol, JUDr., 61 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, … Čítať ďalej…

Informácia o čase a mieste konania voľby prezidenta Slovenskej republiky

Informácia o čase a mieste konania voľby prezidenta Slovenskej republiky

Obec Tatranská Javorina podľa § 14 ods. 1 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že:

1. Voľba prezidenta Slovenskej republiky sa vykoná
v sobotu 15. marca 2014 od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny.

Čítať ďalej…Informácia o čase a mieste konania voľby prezidenta Slovenskej republiky

Výsledky volieb do NR SR 2012

Účasť vo voľbách je 59,11%, najnižšia účasť bola v obvode Lučenec (50,80%) a najvyššia v obvode Tvrdošín (67,52%).  Zapísaných voličov v zoznamoch bolo presne 4 392 451 a volieb sa zúčastnilo presne 2 596 443. Počet platných odovzdaných hlasov 2 553 726, takže 42 717 (1,57%) bolo neplatných.

Ako sa hlasovalo v Tatranskej Javorine?

Čítať ďalej…Výsledky volieb do NR SR 2012

Výsledky volieb do NR SR 2010

Účasť vo voľbách je 58.83%, najnižšia účasť bola v obvode Michalovce (49.89%) a najvyššia v obvode Dunajská Streda (67.57%).  Zapísaných voličov v zoznamoch bolo presne 4 362 369 a volieb sa zúčastnilo presne 2 566 779. Počet platných odovzdaných hlasov 2 529 385, takže 37 394 (1,46%) bolo neplatných. Najviac neplatných hlasov bolo v okrsku Bratislava (2278) a najmenej v okrsku Stropkov (130), no percentuálne zo zúčastnených voličov bolo najviac neplatných hlasov v okrsku Kežmarok (2.3595%) a najnižšia práve v Bratislave (0.9378%).

Ako sa hlasovalo v Tatranskej Javorine?

Čítať ďalej…Výsledky volieb do NR SR 2010