Informácia pre voliča

I Dátum a čas konania volieb Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 h. II Právo voliť Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u neho prekážka práva voliť. Prekážkou práva voliť je zákonom … Čítať ďalej…

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o voľbu poštou

V zmysle plnenia harmonogramu organizačno technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 obec Tatranská Javorina určuje pre doručenie žiadosti o voľbu poštou túto mailovú adresu: obecnyurad@tjavorina.eu Všetky informácie k voľbe poštou voličmi, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale v čase volieb sa budú zdržiavať mimo jej územia sú uvedené … Čítať ďalej…

Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky 2019

    1.   Béla BUGÁR, Ing., 60 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Šamorín     2.   Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r., advokátka, Pezinok     3.   Martin DAŇO, 42 r., novinár, Bratislava     4.   Štefan HARABIN, JUDr., 61 r., sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Bratislava     5.   Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD., 47 r., vysokoškolský pedagóg, Galanta     6.   Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 41 r., poslanec Národnej rady Slovenskej … Čítať ďalej…