Starostka Alena Pitoňáková

Starostka obce Alena Pitoňáková  je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Do funkcie starostky bola zvolená 10. novembra 2018 na volebné obdobie 2018 – 2022. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon. Starosta skladá sľub, ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že … Čítať ďalej…