Dodatok č. 1 k dohode o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci.

Typ: Dodatok č. 1
Rezort: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
Hraničná 667/13, 058 01 Poprad,
IČO: 30794536
Dodávateľ: Obec Tatranská Javorina
Tatranská Javorina 33, 059 56 Tatranská Javorina
IČO: 31946801
Číslo zmluvy: D O H O D A číslo 16/36/052/503

Čítať ďalej…Dodatok č. 1 k dohode o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti

Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest a budúcej spolupráci

Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest a budúcej spolupráci uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami (ďalej len „Zmluva“), číslo zmluvy poskytovateľa: ZLP-2016-1109-miniDCOM+ Kompletné znenie si môžete prevziať vo formáte PDF. Na prehliadanie súborov vo formáte … Čítať ďalej…

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci.

Typ: Dohoda
Rezort: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
Hraničná 667/13, 058 01 Poprad,
IČO: 30794536
Dodávateľ: Obec Tatranská Javorina
Tatranská Javorina 33, 059 56 Tatranská Javorina
IČO: 31946801
Číslo zmluvy: D O H O D A číslo 16/36/052/503

Čítať ďalej…Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti