Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 28.04.2015

POZVÁNKA V súlade s ustanovením § 12 zákona SNR č.369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Tatranská Javorina ktoré sa uskutoční dňa 28. apríla 2015 (utorok) o 16,00 hod v budove obecného úradu na I. poschodí. Kompletné znenie si môžete prevziať vo formáte PDF. Na prehliadanie súborov vo formáte … Čítať ďalej…

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 20.02.2015

P O Z V Á N K A V súlade s ustanovením § 12 zákona SNR č.369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Tatranská Javorina ktoré sa uskutoční dňa 20.februára 2015 ( piatok) o 16,00 hod v budove obecného úradu na I. poschodí. Kompletné znenie si môžete prevziať vo … Čítať ďalej…

UZNESENIA z ustanovujúceho zasadania obecného zastupiteľstva v Tatranskej Javorine 2.1.2015

  OBEC Tatranská Javorina UZNESENIA z ustanovujúceho zasadania obecného zastupiteľstva v Tatranskej Javorine. Zasadanie Obecného zastupiteľstva sa konalo 2.1.2015 o 15.30 hod. na obecnom úrade v  Tatranskej Javorine. Zasadanie Obecného zastupiteľstva bolo ukončené o  17,55 hod. Rokovanie viedol : Eva Harabinová – predsedníčka volebnej komisie Alena Pitoňáková – starostka obce UZNESENIE č.1/2015 Voľby do orgánov samosprávy Obce Tatranská Javorina … Čítať ďalej…

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce v Tatranskej Javorine 15. novembra 2014 Miestna volebná komisia v Tatranskej Javorine podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obci v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov: 1. Anna Galliková, 51 r., predavačka, Tatranská Javorina 17, nezávislý … Čítať ďalej…

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Tatranskej Javorine 15. novembra 2014 Miestna volebná komisia v Tatranskej Javorine podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obci v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov: Alena Bobulová, 48 r., predavačka, Tatranská Javorina 13, … Čítať ďalej…

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 22.09.2014

P O Z V Á N K A Obec Tatranská Javorina Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva v pondelok 22. septembra 2014 o 16,30 hod. v budove obecného úradu na I. poschodí PROGRAM: Otvorenie zasadnutia Návrh rozpočtu na rok 2015, 2016, 2017 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné … Čítať ďalej…

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 15.08.2014

P O Z V Á N K A Obec Tatranská Javorina Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva v piatok 15. augusta o 16,30 hod. v budove obecného úradu na I. poschodí PROGRAM: Otvorenie zasadnutia Určenie rozsahu výkonu funkcie (úväzku) starostu na celé funkčné obdobie Určenie počtu poslancov na celé volebné obdobie Rôzne, diskusia Záver   Kompletné znenie si … Čítať ďalej…