Zasadnutie obecného zastupiteľstva 22.09.2014

P O Z V Á N K A Obec Tatranská Javorina Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva v pondelok 22. septembra 2014 o 16,30 hod. v budove obecného úradu na I. poschodí PROGRAM: Otvorenie zasadnutia Návrh rozpočtu na rok 2015, 2016, 2017 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné … Čítať ďalej…

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 15.08.2014

P O Z V Á N K A Obec Tatranská Javorina Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva v piatok 15. augusta o 16,30 hod. v budove obecného úradu na I. poschodí PROGRAM: Otvorenie zasadnutia Určenie rozsahu výkonu funkcie (úväzku) starostu na celé funkčné obdobie Určenie počtu poslancov na celé volebné obdobie Rôzne, diskusia Záver   Kompletné znenie si … Čítať ďalej…