Úlohy obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo v Tatranskej Javorine je zastupiteľský zbor obce Tatranská Javorina zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo má päť poslancov. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Úlohy obecného zastupiteľstva: Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce Tatranská Javorina a … Čítať ďalej…