Vyhlásenie okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Poprade

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V POPRADE Huszova 4430/4, 058 01 Poprad  V SÚLADE S USTANOVENIAMI PODĽA § 21 PÍSM. n) ZÁKONA Č. 314/2001 Z.z. O OCHRANE PRED POŽIARMI V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV A NA ZÁKLADE § 2 ODS. 1 VYHLÁŠKY MINISTERSTVA VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 121/2002 Z. z. O POŽIARNEJ PREVENCII V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV V Y H L A S U J E ČAS ZVÝŠENÉHO … Čítať ďalej…

Výzva k občanom zo strany hasičov

S príchodom jari a slnečného počasia sa aj tento rok stretávame s vypaľovaním trávy a bylinných porastov. Práve v tomto roku z vypaľovanie trávnatých porastov vznikli požiare s veľkou škodou hradu Krásna Hôrka v okrese Rožňava, v Brezne pri požiari suchej trávy zahynula staršia žena a nakoniec boli spôsobené veľké požiare viníc v Bratislavskom kraji. Okrem značných priamych škôd vznikajú aj náklady pri … Čítať ďalej…

Zmena ISP poskytovateľa

Ako sme spomínali v článku WIFI Internet už aj v Javorine!!! z roku 2010 máme v Tatranskej Javorine konečne možnosť pripojenia sa ku naozaj vysoko rýchlostnému alebo teda široko pásmovému internetu. Cez toto pripojenie je spojený s okolitým svetom už aj obecný úrad. Terajšia prenosová rýchlosť je 3072/640 tá minulá 384/64 čo je takmer 10 násobné zvýšenie a … Čítať ďalej…

2. Hokejový turnaj

Obec Tatranská Javorina vás pozýva na 2. ročník hokejového turnaja, ktorý sa bude konať v nedeľu 26. februára 2012 na Lysej Poľane. Prezentácia mužstiev bude od 8:00. Prvé buly sa bude vhadzovať o 9:00! Kompletné znenie si môžete prevziať vo formáte PDF. Na prehliadanie súborov vo formáte .pdf potrebujete program Foxit Reader alebo Adobe Acrobat … Čítať ďalej…

Timelapse Belianske Tatry

Názov timelapse znamená v preklade “časozberné snímanie”, ktoré bolo vo videách nižšie robené fotoaparátom. Tento systém umožňuje robiť automatické fotky s vopred zadanými časovými prestávkami medzi nimi. Výsledky sú väčšinou animácie získané rýchlym premietaním týchto fotiek. Poslednou fázou tvorenia videa je spracovanie fotiek v špeciálnom programe v počítači.

Čítať ďalej…Timelapse Belianske Tatry