Komisie

Komisia pre ochranu verejného záujmu: Predseda: Anton Tomlan Členovia: Jozef Gallik, Slávka Gnebusová, Miroslav Michaľak, Blažena Sedláková   Komisia na riešenie priestupkov a sťažnosti: Predseda: Blažena Sedláková Členovia: Jozef Gallik, Slávka Gnebusová, Miroslav Michaľak, Anton Tomlan