Harmonogram vývozu KO a triedeného zberu

MESIAC TKO TRIEDENÝ ZBER-VRECIA JANUÁR 2019 23.01.2019 streda 02.01.2019 streda 30.01.2019 streda FEBRUÁR 2019 20.02.2019 streda 27.02.2019 streda MAREC 2019 20.03.2019 streda 27.03.2019 streda APRÍL 2019 17.04.2019 streda 24.04.2019 streda MÁJ 2019 15.05.2019 streda 22.05.2019 streda JÚN 2019 12.06.2019 streda 19.06.2019 streda JÚL 2019 10.07.2019 streda 17.07.2019 streda AUGUST 2019 07.08.2019 streda 14.08.2019 streda SEPTEMBER … Čítať ďalej…

Oznam o povinnosti registrácie chovu ošípaných

Oznam o povinnosti registrácie chovu ošípaných, ktoré obyvatelia držia pre vlastnú spotrebu, čo i len jeden kus. Počet príloh: 4 Tlačivo k registrácii chovu – vo formáte PDF 116.1kB Tlačivo k registrácii chovu – vo formáte DOCX 25.0kB Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1669 – vo formáte PDF 372.9kB Žiadosť o registráciu chovu – vo formáte … Čítať ďalej…

Prerušenie telekomunikačnej prevádzky

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s., si dovoľuje informovať verejnosť o plánovanom prerušení telekomunikačnej prevádzky vo verejnej telefónnej sieti, ktoré sa bude konať: V dňoch 10.12.2014 od 08,00 hod – do 20,00 hod Príčinou prerušenia prevádzky sú práce na optickom vedení a výstavba OK. Kvôli technickým prácam budú vo Vašom meste/obci nedostupné niektoré telefónne a internetové služby, … Čítať ďalej…

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky

Voľbu prezidenta Slovenskej republiky upravuje zákon č. 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Citovaný zákon v § 1 ods. 3 ustanovuje, že voľba sa koná na území Slovenskej republiky. Iný spôsob hlasovania (voľba poštou, hlasovanie na zastupiteľských … Čítať ďalej…

Výsledky volieb do NR SR 2012

Účasť vo voľbách je 59,11%, najnižšia účasť bola v obvode Lučenec (50,80%) a najvyššia v obvode Tvrdošín (67,52%).  Zapísaných voličov v zoznamoch bolo presne 4 392 451 a volieb sa zúčastnilo presne 2 596 443. Počet platných odovzdaných hlasov 2 553 726, takže 42 717 (1,57%) bolo neplatných.

Ako sa hlasovalo v Tatranskej Javorine?

Čítať ďalej…Výsledky volieb do NR SR 2012