Poslanci obecného zastupiteľstva

Martin Krigovský, Kresťanskodemokratické hnutie
Jozef Gallik Starostovia a nezávislí kandidáti
Slávka Gnebusová Kresťanskodemokratické hnutie
Juraj Makový Starostovia a nezávislí kandidáti
Ľubosláva Budzáková, Starostovia a nezávislí kandidáti

Poslanec oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípade neprítomností starostky obce, prípadne jej zástupcu: Jozef Gallik