Komisie

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:

Predseda: Martin Krigovský

Členovia: Martin Krigovský, Jozef Gallik, Slávka Gnebusová, Juraj Makový, Ľubosláva Budzáková

Komisia na ochranu verejného poriadku a na vybavenie sťažnosti proti samosprávnej činnosti orgánov obce:

Predseda: Mgr. Ľuboslava Budzáková

Členovia: Martin Krigovský, Jozef Gallik, Slávka Gnebusová, Juraj Makový, Ľubosláva Budzáková