Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti, zapisovateľ okrskovej volebnej komisie

V obci Tatranská Javorina  vzhľadom na počet obyvateľov je pre referendum, ktoré sa bude konať  dňa 21.01.2023 utvorený :

– jeden volebný okrsok

– volebná miestnosť: spoločenská miestnosť– I.poschodie, Obecný úrad, Tatranská Javorina 33 

                                                                          číslo telefonu: 0524499104

Tatranská Javorina 10.11.2022                                                                 Alena Pitoňáková

                                                                                                                      starostka obce