Výsledky pre voľby starostu obce a voľby poslancov Obecného zastupiteľstva 2022

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 151
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 97
Počet odovzdaných obálok: 97
Účasť voličov v %: 64,23

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby:

  • Obecného zastupiteľstva: 97
  • Starostu: 95 (2 neplatné lístky)

Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť: 5
Počet zvolených poslancov: 5
Zvolený starosta: Miroslav Michaľák Bc., – Kresťanskodemokratické hnutie – 65 hlasov (68,42%)

Ostatný kandidáti v poradí:

Petronela Nemešányová – nezávislý kandidát – 20 hlasov
Marta Klocháňová – nezávislý kandidát – 10 hlasov

Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva:

1. Martin Krigovský, Kresťanskodemokratické hnutie 70
2. Jozef Gallik Starostovia a nezávislí kandidáti 63
3. Slávka Gnebusová Kresťanskodemokratické hnutie 58
4. Juraj Makový Starostovia a nezávislí kandidáti 54
5.Ľubosláva Budzáková, Starostovia a nezávislí kandidáti 46

Nezvolení poslanci:

6. Bibiána Michaľáková, Kresťanskodemokratické hnutie 40
7. Peter Gnebus, Kresťanskodemokratické hnutie 39
8. Petronela Nemešányová nezávislý kandidát 21