Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva – 2022

Obec Tatranská Javorina  u v e r e j ň u j e podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do mestského zastupiteľstva podľa volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1

poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany3)

  1. Ľubosláva Budzáková, Mgr., 50 r., učiteľka, Starostovia a nezávislí kandidáti
  2. Jozef Gallik, 61 r., lesník, Starostovia a nezávislí kandidáti
  3. Peter Gnebus, 19 r., študent, Kresťanskodemokratické hnutie
  4. Slávka Gnebusová, 50 r., čašníčka, Kresťanskodemokratické hnutie
  5. Martin Krigovský, 51 r., vodič, Kresťanskodemokratické hnutie
  6. Juraj Makový, 28 r., živnostník, Starostovia a nezávislí kandidáti
  7. Bibiana Michaľáková, 58 r., nezamestnaná, Kresťanskodemokratické hnutie
  8. Petronela Nemešányová, 33 r., živnostníčka, nezávislý kandidát
Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.
 

 

Ak sa vám PDF dokument nezobrazuje priamo v prehliadači kliknite na nasledujúci odkaz:

Prevziať (Typ súboru: PDF, Veľkosť súboru: 102.49 KB)