Informácie pre kandidátov a voličov

Počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb (10.06.2022):
168 obyvateľov
Rozsah úväzku starostu obce vo volebnom období 2022-2026 schválený obecným zastupiteľstvom:
100% úväzok.

Informácie pre kandidátov a voličov: https://www.minv.sk/?volby-selfgov22