Vymenovanie zapisovateľky miestnej/okrskovej volebnej komisie pre Voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

V zmysle zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §169,bod 6

vymenovávam

zapisovateľku miestnej/okrskovej volebnej komisie v Tatranskej Javorine:

Monika Michaľáková

059 56 Tatranská Javorina 53

telefon: 0524499104, 0907502460

e-mail: obecnyurad@tjavorina.eu  

V Tatranskej Javorine 19.07.2022

                                                                                                    Alena Pitoňáková

                                                                                                       starostka obce