Volebná miestnosť pre voľby 2022

Starostka obce Tatranská Javorina v súlade s § 8 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov vytváram pre voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov konaných dňa 29.10.2022 jeden volebný okrsok pre obec Tatranská Javorina a určujem volebnú miestnosť č.1: Obecný úrad, hala, 1. poschodie.

V Tatranskej Javorine 19.07.2022

                                                                                                 Alena Pitoňáková

                                                                                                   starostka obce